Gronas gospodarstwo nasienne    
 

GRONAS

GOSPODARSTWO NASIENNE

Stanisław Jacek Kondraciuk


Grochów

ul. Sokołowska 7

08-300 Sokołów Podlaski

telefony kontaktowe:
/25/ 781 15 29  

0 728 337 355

0 696 233 151

gronasy7@gmail.com
www.gronas.pl

 

 

GRONAS
fachowa reprodukcja zbóż najnowszych odmian zbóż

 

GOSPODARSTWO NASIENNE
Stanisław Jacek Kondraciuk
Grochów
ul. Sokołowska 7
08-300 Sokołów Podlaski
woj. mazowieckie
gronasy7@gmail.com

wszelkie informacje pod nr tel.
 /25/ 787 15 29 728 337 355 696 233 151
 

 
Pokaż GRONAS na większej mapie

Skorzystaj z dotacji!!

 

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie
od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
 
UWAGA:
W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia
    30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,

  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,

  • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,

  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 
15 000 euro.

 

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną w bardzo niskiej cenie

 

firma | oferta | pszenica

Zboża kwalifikowane, Nasiona kwalifikowane, Nasiona zbóż, Materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, nasiennictwo, zboża, nasiona kwalifikowane, materiał siewny, nasiona, Nasiona, nasiona zbóż, materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, gronas, sokołów podlaski, kondraciuk, stanisław jacek kondraciuk, grochów, województwo mazowieckie, powiat sokołowski, sokołów podlaski, nasiennictwo, pszenica, pszenica jara, raweta, bombona, jęczmień jary, jęczmień nagradowicki, jęczmień rubinek, owies, owies krezus, odmiany zbóż

GRONAS GOSPODARSTWO NASIENNE Stanisław Jacek Kondraciuk Grochów ul. Sokołowska 7 08-300 Sokołów Podlaski
telefony kontaktowe: 25 781 15 29  728 337 355  696 233 151  
gronasy7@gmail.com  www.gronas.pl 

Design&Hosting EDCOM 2010