GRONAS

GOSPODARSTWO NASIENNE

Stanisław Jacek Kondraciuk


Grochów

ul. Sokołowska 7

08-300 Sokołów Podlaski

telefony kontaktowe:
/25/ 781 15 29  

0 728 337 355

0 696 233 151

gronasy7@gmail.com
www.gronas.pl

 

Gospodarstwo nasienne GRONAS oferuje sprzedaż wysokiej jakości kwalifikowanego
(w stopniu C1) materiału siewnego zbóż jarych:

więcej informacji o poszczególnych odmianach uzyskasz klikając powyżej na nazwę zboża


Wystawiamy faktury VAT 


 

 

UWAGA!

Gronas gospodarstwo nasienne  
 

GRONAS

GOSPODARSTWO NASIENNE

Stanisław Jacek Kondraciuk


Grochów

ul. Sokołowska 7

08-300 Sokołów Podlaski

telefony kontaktowe:
/25/ 781 15 29  

0 728 337 355

0 696 233 151

gronasy7@gmail.com
www.gronas.pl

jak do nas dojechać
 sprawdź w zakładce
kontakt

 

Gospodarstwo nasienne GRONAS oferuje sprzedaż wysokiej jakości kwalifikowanego (w stopniu C1) materiału siewnego zbóż.

W 2018 roku oferujemy:

Wiosną:

Jesienią

Od roku 2000 zajmujemy się reprodukcją kwalifikowanego materiału siewnego zakupowanego corocznie w stopniu kwalifikacji B z najlepszych Polskich Hodowli Roślin.

Gospodarstwo Nasienne GRONAS od kilku lat współpracuje tylko z Hodowlą Roślin DANKO.

Cały proces produkcyjny nadzorowany jest przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Gospodarstwo wystawia faktury VAT na zakupiony materiał nasienny.

 

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną
w bardzo niskiej cenie

 

Skorzystaj z dotacji!!

 

Na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

Na podstawie art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1503) Rada Ministrów określi stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do dnia 31 października 2017 r.

W ustawie budżetowej na 2017 r. oraz ze środków pochodzących z rezerw celowych na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 106 755 tys. zł. Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:
•92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
•147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
•462,25 zł - w przypadku ziemniaków.

Dzięki staraniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponowane stawki dopłat są wyższe niż stawki przyjęte w roku ubiegłym, które wynosiły odpowiednio:
•69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
•111 zł - w przypadku roślin strączkowych;
•347 zł - w przypadku ziemniaków.

 
 


Nasze gospodarstwo:

 
 
 

   
       
 

firma | oferta | pszenica |  |

Zboża kwalifikowane, Nasiona kwalifikowane, Nasiona zbóż, Materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, nasiennictwo, zboża, nasiona kwalifikowane, materiał siewny, nasiona, Nasiona, nasiona zbóż, materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, gronas, sokołów podlaski, kondraciuk, stanisław jacek kondraciuk, grochów, województwo mazowieckie, powiat sokołowski, sokołów podlaski, nasiennictwo, pszenica, pszenica jara, raweta, bombona, jęczmień jary, jęczmień nagradowicki, jęczmień rubinek, owies, owies krezus, odmiany zbóż

GRONAS GOSPODARSTWO NASIENNE Stanisław Jacek Kondraciuk Grochów ul. Sokołowska 7 08-300 Sokołów Podlaski
telefony kontaktowe: 25 781 15 29  728 337 355  696 233 151   gronasy7@gmail.com 
www.gronas.pl 

Design&Hosting EDCOM 2010

 

 

 

 
 

firma | oferta | pszenica

 

Zboża kwalifikowane, Nasiona kwalifikowane, Nasiona zbóż, Materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, nasiennictwo, zboża, nasiona kwalifikowane, materiał siewny, nasiona, Nasiona, nasiona zbóż, materiał siewny zbóż, gospodarstwo nasienne, gronas, sokołów podlaski, kondraciuk, stanisław jacek kondraciuk, grochów, województwo mazowieckie, powiat sokołowski, sokołów podlaski, nasiennictwo, pszenica, pszenica jara, raweta, bombona, jęczmień jary, jęczmień nagradowicki, jęczmień rubinek, owies, owies krezus, odmiany zbóż

GRONAS GOSPODARSTWO NASIENNE Stanisław Jacek Kondraciuk Grochów ul. Sokołowska 7 08-300 Sokołów Podlaski
telefony kontaktowe: 25 781 15 29  728 337 355  696 233 151   gronasy7@gmail.com 
www.gronas.pl 

Design&Hosting EDCOM 2010